Om KulturKonstruktioner

Det er foreningens formål, gennem kulturelle arrangementer, foredrag, udstillinger mv. at formidle kulturoplevelser,
samt udbrede forståelse af og kendskab
til kunst og kultur, nationalt og internationalt.

Endvidere at støtte initiativer til at skabe, såvel som vedligehold,
af kunst– og kulturgenstande samt traditioner.